Bemutatkozás


Az „Életminőség” Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 2000. november 08-án került bejegyzésre, 2000. november 27. óta közhasznú alapítványként működik. Az Alapító Okirat többszöri módosításon esett át, legutóbb a jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálták a közhasznú tevékenységek tekintetében.

Az Alapítvány tanácsadási, oktatási és képzési tevékenységével elő kívánja segíteni a szociálisan rászorult hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek és életminőségének javítását. Tevékenységünket elsősorban pályázati forrásokból tudjuk finanszírozni.

Az alapítvány ügyintéző és képviselő szerve, valamint az alapítványi vagyon kezelője a 3 tagú kuratórium. A kuratórium tisztségviselői: elnök, titkár és tag. Az alapítvány képviseletében az elnök jogosult eljárni, az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez az elnök és a titkár együttes aláírása szükséges. A munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

A Kuratórium tagjai:

Elnök Stercel Károly Programozó matematikus
Titkár Vezendi Sándor Üzemgazdász, Mérlegképes könyvelő
Tag Dr. Teperics Károly PhD. egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem

Székhelyünkön, Debrecenben irodahelyiséget bérlünk, amely arra ad lehetőséget, hogy a szervezet működéséhez, valamint az egyes projektek lebonyolításához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat elvégezzük. Pályázati forrásból két telephelyet sikerült létrehoznunk, Tiszacsegén szociális tevékenységünkhöz kapcsolódóan lehetőség van kliensek fogadása, képzések, klubfoglalkozások tartására, Sóly településen pedig turisztikai információs és kulturális események megrendezését is képesek vagyunk ellátni.