Adó 1%2016
A Tiszacsegén található Oktatóházunk képzési tevékenységét segítő 1 db számítógép vásárlásához használtuk fel 51.836.- Ft összegben.


2015
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek – kisgyermekük nevelése kapcsán a munkaerő-piactól
távolmaradó nők – számára biztosítottunk képzési programot, mellyel önfoglalkoztatóvá válásukat
segítettük 48.968.- Ft összegben. A programba 36 főt vontunk be.


2013
A 2013. évi SZJA 1% felajánlásából a NAV által utalt 26.332.- Ft-ot Tiszacsegén, hátrányos helyzetű személyek képzésére használtuk fel.